History Exclusive Pearl Jewelry - Pearl Universe is your online jewelrystore

Parel Historie

Parel Historie


In dit gedeelte nodigen we u uit om u te verdiepen in de Mythes en Legendes rondom Parels, hun speciale plek in de geschiedenis, de gebieden die beroemd waren om hun Parel vruchtbare gronden, en de mystificerende aantrekkingskracht van Parels door de eeuwen heen.

Mythes & Legendes


Parels: Een goddelijke schat der natuur, al duizenden jaren gewaardeerd en geprezen.

Om te beginnen, kunnen we alleen maar veronderstellen dat de vroegste Parels gevonden werden door oude visetende stammen, die Parels ontdekten tijdens het openen van oesters om te eten. Maar hun betoverende en mysterieuze aantrekkingskracht heeft geleid tot vele mythen, en Parels komen voor in vele oude geschreven verslagen, waar Parels vaak worden beschreven als goddelijke objecten.

Een kleine samenvatting:

 • In 2300 BC wordt de Parel al vermeld in Chinese verslagen als een zeer gewaardeerd bezit, in China waar de Parel al duizenden jaren verzameld werd in zoetwater rivieren en de zuidelijke kuststreken, verschijnt het karakter “Parel“ voor het eerst in een schriftelijk woordenboek in 1000 BC.
 • Oude Griekse mythologie spreekt over Parels als zijnde de tranen van God.
 • In het oude Japan geloofden ze dat Parels gemaakt waren door engelen, meerminnen en nimfen.
 • Een Perzische legende vertelt dat Parels werden gecreëerd door een regenboog die de aarde ontmoet na een storm. Donder en bliksem zouden de oorzaak zijn van onvolkomenheden in een Parel.
 • Oude hindoe teksten verwijzen ook vele malen naar Parels, waarin staat dat de God Krishna de allereerste Parel ontdekte. Hij pakte er één vanuit de oceaan, om deze te presenteren aan zijn dochter op haar huwelijksdag.
 • In religieuze teksten wordt een “meer” benoemd gevuld met Parels. Dit meer ontstond vanuit de tranen van Adam & Eva toen ze werden verbannen uit het paradijs, waar witte Parels de tranen van Eva waren en de zwarte Parels de tranen van Adam. Aangezien mannen vermoedelijk in staat waren hun emoties beter te beheersen, vergoot Adam minder tranen dan Eva, dit zou de zeldzaamheid van de zwarte Parel verklaren.
 • Veel zinnen in de Koran verwijzen naar de Parel als een van de hoogste schatten in het Paradijs.

Nog veel meer mythes bestaan, in vele verschillende culturen; de pure schoonheid van de Parel zal mensen altijd blijven mystificeren.

Beroemde Parel Regio’s

Naar aanleiding van deze verhalen, werd Parelvissen een belangrijke bron van inkomsten voor veel gelukszoekers; vier grote regio’s waren beroemd om hun Parel vruchtbare gronden;

 • De Golf van Mannar
 • De Perzische Golf
 • De Rode Zee
 • De nieuwe Wereld

De Golf van Mannar (tussen India en Sri Lanka) wordt genoemd in documenten die dateren uit de 6e eeuw voor Christus, vele handelaren waren op zoek naar hun fortuin hier. Het waren Perzië en Arabië die vochten om de Parelgronden voor vele eeuwen, De Portugezen namen de controle in 1510, gevolgd door de Nederlanders tot het einde van de 18e eeuw, totdat het Britse Rijk India overnam.

Voor de Perzische Golf (tussen Saudi-Arabië en Iran) waren Parels de belangrijkste bron van inkomsten voordat olie werd ontdekt in het Golf gebied in de 20e eeuw. Ze werden verhandeld en door Indiase handelaren verscheept naar de Parelmarkten van Bomba. Parels werden zeer gewaardeerd en geprezen in Arabische culturen.

Zeevarende Feniciërs brachten Parels naar de Middellandse zee, de oude Grieken waren hevig gefascineerd door de Parels. Ze werden vaak gedragen op bruiloften, Parels zouden liefde brengen en zuiverheid symboliseren.

Tijdens het bewind van Alexander de Grote (4e eeuw voor Christus), werden handelsroutes geopend tussen het oosten en de “bekende” wereld. De prachtige schoonheid van Parels maakte ze een waardevol handelsobject, en de Parel maakte zijn entree in de westerse wereld. De Parelhandel beleefde hoogtijdagen.

Na de val van Alexandrië, nam het Romeinse Rijk de controle over de Parelgronden van de Rode Zee. Parels werden beschouwd als het hoogste symbool van status en rijkdom. Een beroemd incident beschrijft hoe Cleopatra, de Egyptische koningin, een banket geeft voor de Romeinse leider Marcus Antonius. Een weddenschap werd gesloten dat Cleopatra het duurste diner ooit zou kunnen geven. Ze had slechts een glas zure wijn, of azijn, wanneer ze een van haar Parel oorbellen verwijderde en zei dat deze parel 10 miljoen sestertiën waard was. Ze verpletterde de Parel en liet de Parel oplossen in de wijn. Toen Cleopatra de wijn opdronk won ze haar weddenschap over de verbaasde Marcus Antonius.

Na de val van het Romeinse Rijk, werden Parels nauw geïdentificeerd met de monarchieën, Parels waren een symbool van macht, klasse en rijkdom. De waardering voor Parels verspreidde zich naar andere landen binnen Europa tijdens de middeleeuwen. Maar aangezien kunst en mode strikt onder de controle van de kerk waren, en Parels beschouwd werden als heilige christelijke objecten, nam Parelmode in de daarna volgende eeuwen af.

Een echt nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Parel begon toen Christopher Columbus onder de vlag van de Spaanse Kroon de Nieuwe Wereld ontdekte. Zoutwaterparels werden ontdekt in Midden in Zuid-Amerika. Koloniale slavernij in die tijd betekende dat Parelduiken een bezigheid werd van vele slaven. Met de haaien vergeven wateren waren hun levens vaak van korte duur, tenzij er een grote Parel werd opgedoken, waarmee een slaaf soms zijn vrijheid kon kopen.

De Parels brachten de Spaanse Kroon grote rijkdom en een nieuwe Parel tijdperk was geboren. De liefde voor Parels verspreidde zich onder de rijkere middenklassen in heel Europa, de kerk had niet langer puur de controle over kunst en cultuur, en nieuwe Parelmarkten rezen op, zoals in Venetië en Genua. De Parels, die tot dan toe nog sterk geïdentificeerd waren als sieraden alleen bedoeld voor de monarchieën sinds het begin van het christelijke tijdperk, maakte de Parel het meest gewilde sieraad in die tijd.

Europese kolonisten en ontdekkingsreizigers troffen ook Indianen die Parels droegen. De Indianen gebruikte Parels voor de handel en zoetwaterparel gebieden werden ontdekt in de Mississippi, Ohio en Tennessee rivier. Parels werden een van de belangrijkste exportproducten terug naar de koloniën.

Als gevolg van vervuiling en overbevissing begonnen zowel de zoutwater regio’s in het Caribisch gebied, langs de kusten van Midden- en Zuid-Amerika, en de zoetwater regio’s in de rivieren van Amerika op te drogen rond 1930. De regering begon het oogsten strikt te reguleren om het uitsterven van de oesters te voorkomen. De Mexicaanse regering verbood zelfs alle parelvangst tussen 1942 en 1963.

Overbevissing van wilde oesters in Frans-Polynesië, de Golf van Mannar en andere gebieden leidde ook tot de uitputting van de vele parelgebieden.
De ondergang van het natuurlijke Parelvissen kwam hand in hand met de start van een nieuw tijdperk in de Parel Geschiedenis.

Kokichi Mikimoto, Tatsuhei Mise en Tokichi Nishikawa ontdekte allemaal het geheim van het kweken van een Parel in dezelfde tijdsperiode: Een kern plaatsen in het lichaam of mantel van een oester, deze bekleedt vervolgens de kern met parelmoer en een Parel is geboren. Zowel Mise en Nishikawa deden een aanvraag voor een octrooi voor het cultiveren. In een compromis tussen de twee werd een overeenkomst gesloten en de Mise-Nishikawa methode was ontstaan.

Kokichi Mikimoto deed ook een octrooiaanvraag; in 1896 voor het produceren van halfronde parels en in 1908 voor het kweken van Parels in mantel weefsel. Mikomoto veranderde zijn octrooiaanvraag om een techniek te dekken om ronde Parels in mantel weefsel te creëren. Dit octrooi werd verleend aan hem in 1916. Mikomoto kocht vervolgens de rechten op van de Mise-Niskikawa methode. Al experimenterend met verschillende soorten kralen, ontdekte Mikomoto het hoogste slagingspercentage met Parels kweken als een ronde kern van een Amerikaanse Mossel schelp werd gebruikt.

De Parel-industrie was nu officieel gerevolutioneerd door Mikomoto en een nieuw hoofdstuk in Parel geschiedenis was aangebroken.
Niet langer hoefde de gevaren die Parelduiken met zich meebracht overwonnen te worden; Parels kweken veranderde de gehele industrie.

Hoewel nog steeds zeer waardevol en zeer geprezen, zijn deze juwelen der natuur niet langer alleen voor de rijken, de Koninklijke of aristocraten. Parels zijn nu beschikbaar voor iedereen, en dat betekent ook voor jou.

Wij van Pearl Universe zijn er trots een dergelijk rijke schat met rijke voorgeschiedenis aan u te presenteren, en nodigen u uit om zelf beoordelen bij Pearl Universe waarom Parels een goddelijke schat der natuur zijn en al duizenden jaren gewaardeerd en geprezen worden.

© Copyright Pearl Universe 2016

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.